CEO Nguyễn Văn Khoa: ‘FPT cam kết dùng công nghệ để hành động nhanh hơn Covid’

“Bằng công nghệ, chúng tôi tin tưởng và cam kết Việt Nam sẽ trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế thế giới, trở thành điểm đến hấp dẫn về dầu tư nước ngoài”, TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2021.

Sáng 11/12, tại Hà Nội, diễn đàn do Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi số – động lực phục hồi và phát triển kinh tế”.

Tiếp nối phiên một về chủ đề Doanh nghiệp công nghệ số giúp các ngành, lĩnh vực phục hồi và phát triển diễn ra sáng 11/12, phiên buổi chiều với chủ đề Giải bài toán chuyển đổi số Quốc gia sẽ bắt đầu từ 14h.

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, các diễn giả sẽ tập trung bàn về giải pháp chuyển đổi số xây dựng Bình thường Xanh, An toàn trên môi trường sốố, giải pháp cho các ngành Logistics, Y tế, sản phẩm nông nghiệp.

“Tính đến tháng 10, hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã ngừng hoạt động vì Covid-19, kéo theo hàng triệu lao động đã mất việc và hơn 60% không có nguồn trợ cấp. Hơn hết, đây đều là những người lao động yếu thế, dễ tổn thương nhất”, anh Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT mở đầu bài phát biểu về Bình thường Xanh.

Người điều hành FPT cho rằng, Nghị quyết 128 của Chính phủ chính là tế bào kích hoạt doanh nghiệp quay trở lại kinh doanh, quay trở lại hoạt động bình thường. “Chúng tôi nhìn thấy đây chính là mục tiêu và khát vọng để phát triển đất nước”.

Với phương châm “Doanh nghiệp là trụ cột phát triển kinh tế” của Chính phủ, FPT đã đặt mục tiêu vượt qua Covid-19, đẩy FPT và doanh nghiệp Việt sống, phát triển. Do đó, tập đoàn mang đến giải pháp “vaccine công nghệ” nhằm đáp ứng tức thời, hiệu quả bền lâu, thôi thúc và giúp đỡ doanh nghiệp chống dịch, phát triển kinh tế, giải quyết bài toán an sinh xã hội.

TGĐ FPT tin rằng giải pháp này còn có thể giúp Nhà nước trong công tác phòng chống dịch, phục vụ chính quyền số.

Vaccine công nghệ gồm ba phần giải pháp giúp doanh nghiệp có thể vận hành ngay cả khi có F0. Thứ nhất là Ecovax – không chạm, điều chỉnh từ quy trình bên trong. Thứ hai, Ecovax – Pháo đài xanh giúp khoanh vùng nhanh nhất trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính vận hành liên tục. Thứ ba là Ecovax Nhân lực. Đây là nhân lực cho nhà máy, khu công nghiệp… Hiện nay có 3 triệu người lao động bị ảnh hưởng làm sao để họ quay trở lại với công việc nhanh nhất. Họ chính là động lực để phát triển kinh tế.

Sau khi triển khai, đã có hơn 3.000 doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng miễn phí FPT Ecovax. Sau 4 tháng có hơn 10.000 doanh nghiệp tiếp cận. Với giải pháp này, doanh nghiệp chỉ cần tối đa 5 ngày là có thể sử dụng được.

“Với lợi thế có mặt tại 27 quốc gia, FPT hiểu cách chống dịch ở nhiều nơi. Từ đó, tập đoàn quan sát, tìm ra và phát triển giải pháp tối ưu và phù hợp hơn với Việt Nam. Với lợi thế có 20.000 kỹ sư, FPT đã nhanh chóng năng lực, công nghệ và 100% giải pháp này được tạo nên sản phẩm bằng bàn tay và trí lực của người Việt”, anh Khoa khẳng định.

Với diễn biến dịch bệnh thế này, FPT dự kiến tiếp tục duy trì “kháng thể” bằng cách dùng công nghệ để đi nhanh hơn Covid-19 thay vì đẩy lùi. Đồng thời, qua diễn đàn này, ông kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp cùng chuyển đổi số quốc gia, kiến tạo nên chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

“Với sứ mệnh thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, FPT cam kết cho ra đời các vaccine số dựa trên nền tảng công nghệ lõi của Tập đoàn như AI, Cloud, Blockchain, Bigdata, tự dộng hóa”, anh Khoa nhấn mạnh và cho hay, FPT cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng nhau hợp lưc để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, kiến tạo một quốc gia hùng cường và đặc biệt xây dựng một chính quyền số dựa trên 3 trụ cột vững chắc là chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.

/* * Code sửa lỗi link zalo.me/{sđt} * Author: levantoan.com */ var zalo_acc = { "0901888220" : "1vcqjmb6q6njm", "sdtzalo2" : "mã qr code 2", }; function devvnCheckLinkAvailability(link, successCallback, errorCallback) { var hiddenIframe = document.querySelector("#hiddenIframe"); if (!hiddenIframe) { hiddenIframe = document.createElement("iframe"); hiddenIframe.id = "hiddenIframe"; hiddenIframe.style.display = "none"; document.body.appendChild(hiddenIframe); } var timeout = setTimeout(function () { errorCallback("Link is not supported."); window.removeEventListener("blur", handleBlur); }, 2500); // Đặt timeout (2.5 giây) để kiểm tra liên kết. Thay đổi số này lên 5000 nếu bạn chưa chạy được var result = {}; function handleMouseMove(event) { if (!result.x) { result = { x: event.clientX, y: event.clientY, }; } } function handleBlur() { clearTimeout(timeout); window.addEventListener("mousemove", handleMouseMove); } window.addEventListener("blur", handleBlur); window.addEventListener( "focus", function onFocus() { setTimeout(function () { if (document.hasFocus()) { successCallback(function (pos) { if (!pos.x) { return true; } var screenWidth = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth; var alertWidth = 300; var alertHeight = 100; var isXInRange = pos.x - 100 < 0.5 * (screenWidth + alertWidth) && pos.x + 100 > 0.5 * (screenWidth + alertWidth); var isYInRange = pos.y - 40 < alertHeight && pos.y + 40 > alertHeight; return isXInRange && isYInRange ? "Link can be opened." : "Link is not supported."; }(result)); } else { successCallback("Link can be opened."); } window.removeEventListener("focus", onFocus); window.removeEventListener("blur", handleBlur); window.removeEventListener("mousemove", handleMouseMove); }, 500); }, { once: true } ); hiddenIframe.contentWindow.location.href = link; } Object.keys(zalo_acc).map(function(sdt, index) { let qrcode = zalo_acc[sdt]; const zaloLinks = document.querySelectorAll('a[href*="zalo.me/'+sdt+'"]'); zaloLinks.forEach((zalo) => { zalo.addEventListener("click", (event) => { event.preventDefault(); const userAgent = navigator.userAgent.toLowerCase(); const isIOS = /iphone|ipad|ipod/.test(userAgent); const isAndroid = /android/.test(userAgent); let redirectURL = null; if (isIOS) { redirectURL = 'zalo://qr/p/'+qrcode; window.location.href = redirectURL; } else if (isAndroid) { redirectURL = 'zalo://zaloapp.com/qr/p/'+qrcode; window.location.href = redirectURL; } else { redirectURL = 'zalo://conversation?phone='+sdt; zalo.classList.add("zalo_loading"); devvnCheckLinkAvailability( redirectURL, function (result) { zalo.classList.remove("zalo_loading"); }, function (error) { zalo.classList.remove("zalo_loading"); redirectURL = 'https://chat.zalo.me/?phone='+sdt; window.location.href = redirectURL; } ); } }); }); }); //Thêm css vào site để lúc ấn trên pc trong lúc chờ check chuyển hướng sẽ không ấn vào thẻ a đó được nữa var styleElement = document.createElement("style"); var cssCode = ".zalo_loading { pointer-events: none; }"; styleElement.innerHTML = cssCode; document.head.appendChild(styleElement);
0901 888 220
Contact Me on Zalo